DABIDA
Dutch and Belgian Institute of Doll Artists


DABIDA is op zoek naar mensen die op poppengebied vernieuwend werken en waarvan het werk een eigen aspect belicht van het fenomeen "POP". Het mag geen kopie zijn van een al bestaande stijl of daar (te) veel op lijken. DABIDA is niet op zoek naar "meer van hetzelfde".

Om het beoordelen van aanmeldingen goed en eerlijk te laten verlopen, is een selectie-commissie aangesteld van 8 DABIDA leden.

Mensen die lid van DABIDA willen worden, worden verzocht zich aan te melden via:

commissie@dabida.eu


stuur een e-mail met het volgende:


Aanmeldingen die niet voldoen aan het bovenstaande, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

De selectie-commissie zal het ingezonden werk beoordelen op de volgende punten:

Ieder lid van de selectie-commissie geeft haar stem onafhankelijk van de overige leden van de commissie.

Een kandidaat DABIDA-lid kan maximaal 8 stemmen ontvangen. Mensen die door de commissie positief zijn beoordeeld eerst als gast worden uitgenodigd met hun werk waarna definitief beslissing wordt genomen over toelating tot dabida.

Bij 5 of minder stemmen vindt er geen toelating plaats. De reden van afwijzing wordt gemotiveerd. Hierbij zullen ook de positieve kanten van het werk worden belicht en op- en aanmerkingen worden gegeven om het werk te verbeteren zodat toelating in een later stadium wellicht wel mogelijk is.

Verder worden mensen die DABIDA lid wensen te worden met nadruk uitgenodigd hun werk te laten zien tijdens onze DABIDA dag. Geïnteresseerden kunnen tijdens de DABIDA dag van onze leden goede en opbouwende kritiek krijgen waarbij vooral de sterke punten in het werk worden benadrukt.

Van alle DABIDA leden wordt verwacht dat ze aanwezig zijn tijdens onze DABIDA dagen.

Verder wordt er van de leden verwacht dat ze enkele taken zullen verrichten ter ondersteuning van DABIDA.

De jaarlijkse contributie bedraagt 70 euro, dit is inclusief de bijdrage voor deelname aan de DABIDA dag.

Wij zien nieuwe inzendingen met veel belangstelling tegemoet.